2013-2014 Konferans Programı

2013-2014 AÜBAUM KONFERANSLARI

Tarih
Sunum

15 Kasım 2013

Prof. Dr. Ali Yaman
“Yüksek Manyetik Alanlarda İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme”

13 Aralık 2013

Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin
“Kişilerarası nörobiyoloji: Kişilerarası ilişkilerle biçimlenen beyin”

14 Şubat 2014

Prof. Dr. Hamdullah Aydın
“Yaşamda dinamik bir aralık: Uyku (uyku nasıl oluşuyor ve uykuda neler oluyor…)”

21 Mart 2014

Prof.Dr. Hayrunnisa Bolay “Başağrısı ve eşlik eden duygudurum değişikliklerinde subkortikal yapıların önemi”

11 Nisan 2014

Prof.Dr. Ayşegul Durak Batıgun
“İntiharı Önlemeye Yönelik Bir Model ve Modelin Uygulanması”

16 Mayıs 2014

Prof.Dr. Cem Atbaşoğlu
“Şizofreniye yatkınlıkta ve rahatsızlığın şiddetinde gen çevre etkileşimi: EU-GEI WP6 çalışmasından ilk veriler”

13 Haziran 2014

Prof. Dr. Tayfun Özçelik
“Beyin gelişimi ile ilgili post zigotik mütasyonlar ve tıbbi sonuçları”