Biyobankalama Süreci

Genel
Biyobankalama
Altyapı
Araştırma
Ekibimiz

Kurulan biyobankada, gerek hastalardan gerekse sağlıklı bireylerden elde edilen kan örneklerinden moleküler seviyede araştırma yapmayı olanaklı kılan DNA, RNA ve protein örnekleri elde edilmekte, ayrıca bu kişilerin lenfositleri Epstein Bar Virusu ile ölümsüzleştirilmiş hücre serilerine dönüştürülmekte ve bankalanmaktadır. Hücredeki genetik bilgi akışının her üç basamağını da temsil eden moleküllerin aynı biyolojik örnekten elde edilerek bankalanıyor olmasının, ulaşılacak sonuçların farklı seviyelerde ve bütünleşik olarak yorumlanmasına olanak sağlayacağı ümit edilmektedir.

Uluslararası standartlara uygun olarak son teknoloji laboratuvar cihazları ve örnek/laboratuvar takip sistemi ile yapılandırılan biyobankada örnek kabulü, veri girişi, örneğin işlenmesi, kalite kontrol testlerinin gerçekleştirilmesi ve bankalanması süreçlerinin tümü hazırlanan standart çalışma talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu bağlamda kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesine büyük önem verilmektedir.

akissemasi

ETİK DEĞERLER

Biyobankaya örneğin kabulünden bankalanmasına kadar geçen tüm süreçlerde kişisel mahremiyet başta olmak üzere diğer etik kurallara uymak yönünde büyük bir titizlik gösterilmektedir.

Biyobankada saklanancak örneklerin elde edildiği kişiler, örneklerinin ve kimlik bilgileri dışında kalan diğer verilerinin daha sonraki bilimsel araştırmalarda kullanılmasına izin veren kişilerden oluşmakta ve bu kişilerin konu ile ilgili aydınlatılmış onamları alınmaktadır.

Kabul edilen her örneğe ayrı bir kod numarası verilmekte ve gerşekleştirilecek her türlü işlem bu kod numarası ile takip edilmektedir. Bankada saklanacak örnekler; kime ait olduğu bilinen, kişisel ve tıbbi bilgileri kullanılabilir halde saklanmış olan, şifrelenmiş ve kodlu olarak kullanılan “tanımlanabilir” örneklerdir. Şifreleme yolu ile örneklere ait bilgilere sadece yetkilendirilmiş banka personeli yetkilendirildiği düzeyde ulaşabilmektedir. Örnekler üzerinde yapılan araştırma ya da analiz sonuçlarının rapor edilmesi gerektiği hallerde bu bilgi sadece ilgili araştırmacıya verilmekte, kişinin rızası olmadıkça üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır.

Ekibimiz Türkiye’de biyobankaların etik ve hukuksal altyapılarına yönelik çerçeve kurallarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalara aktif olarak katılmakta ve bu konuda görüş bildirmektedir.