Altyapı Olanakları

Genel
Biyobankalama
Altyapı
Araştırma
Ekibimiz
Eski Göz Bankası Binası zemin altı -1 bodrum katında, yaklaşık 250 m2 kapalı alana sahip Biyobanka, 7 farklı laboratuvardan oluşmaktadır.

İzolasyon Laboratuvarı
Gönüllülerden elde edilen örneklerden DNA, RNA, Protein izolasyonlarının gerçekleştirildiği ve lenfositlerin ayrıştırıldığı laboratuvardır. Olası çapraz kontaminasyon riskini engellemek üzere DNA, RNA ve Protein örneklerinin her birisinin 3 ayrı biyogüvenlik kabini içerisinde izole edilmesine olanak sağlayacak altyapıya sahiptir.
izol

Hücre Kültürü Laboratuvarı
Periferik kandan elde edilen lenfosit hücrelerinin EBV ile transforme edilerek lenfoblastoid hücre serileri elde etmek üzere uzun süreli (8-12 hafta) hücre kültürlerinin gerçekleştirildiği laboratuvardır.
kultur

EBV Üretim Laboratuvarı
Bu laboratuvar, lenfosit hücrelerinin transformasyon işleminde kullanılan EBV partiküllerinin elde edildiği laboratuvardır. EBV genomu ile transfekte edilmiş B95.8 hücre serileri bu laboratuvarda kültüre edilmekte ve elde edilen EBV stok solüsyonları -80 0C’de depolanmak üzere hazırlanmaktadır.

ebv

Kalite kontrol Laboratuvarı I (Sitogenetik ve Sterilite testleri)
Oluşturulan hücre serileri için kabul edilen uluslararası kalite kontrol testleri olan hücre sayımı ve canlılık testi, bakteri, mantar ve mikoplazma kontaminasyonu için sterilite testleri ve karyotip analizi için kromozom eldesi işlemlerinin gerçekleştirildiği laboratuvardır.

kkl1

Kalite Kontrol Laboratuvarı II (Moleküler Genetik)
Hücre serilerinin kalite kontrol testlerinden DNA parmak izi yönteminin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi hedeflenenen ve bu hedef doğrultusunda Pre-PCR, PCR ve Post-PCR bölümleri olmak üzere 3 ayrı bölüm olarak tasarlanmış bu laboratuvarın Post-PCR bölümü, elde edilen DNA, RNA ve protein örneklerinin kantitasyonunun yapıldığı ve bu moleküllerin elektroforetik olarak analizine imkan sağlayan cihazları barındırmaktadır.

kkl2

Besiyeri Hazırlama Laboratuvarı
Hücre kültürü ve sterilite testleri sırasında kullanılan besiyerleri ve diğer solüsyonların hazırlanması için gerekli altyapıya sahip laboratuvardır.

besi
Kriyoprezervasyon Laboratuvarı
Oluşturulan hücre serileri ile izole edilen DNA, RNA ve protein örneklerinin uzun süreli depolanmasında kullanılan laboratuvardır. Laboratuvarda mevcut bir adet geçici sıvı azot saklama tankı buhar fazında 2 ml’lik kriyotüplerde 3.000 adet örnek saklanabilme kapasitesine sahiptir. Kalite kontrol testlerini geçen örneklerin nihai olarak depolanacağı sıvı azot tankının örnek kapasitesi buhar fazı için 19.000’dir. Laboratuvarın, sıvı azot tankında 114.000 adet örnek saklama kapasitesine genişletilmesi öngörülmektedir.

Laboratuvarda mevcut bir adet -80 ultra derin dondurucunun örnek saklama kapasitesi ise 45.000 adet 1.5 ml’lik tüptür.

kriyo