Genel

Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM), 21 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuştur. Merkez yönetim kurulu psikiyatri, dilbilim, nöroloji, fizyoloji ve elektrik-elektronik mühendisliği alanlarında çalışan öğretim üyelerinden oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Merkezin amaçları şunlardır:

–     Üniversitenin beyin araştırmaları ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının, işbirliği içinde multidisipliner çalışmalar yapmasını kolaylaştıracak fiziksel ve bilimsel ortam oluşturmak

–     Geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek

–     Bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak

–     İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek olmak

–     Bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda beyin araştırmalarına yönelik ilgi ve bilgi  birikimini arttırmak

MERKEZİN MİSYON VE VİZYONU

  • -Öncelikle, üniversitemizin beyin araştırmaları ile ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliğiyle çok-disiplinli ve disiplinlerarası çalışmaların sürdürülebileceği, fiziksel donanımı tamamlanmış, bilimsel bir ortamın oluşturulabilmesi için, yeni araştırma laboratuarları kurmak,
  • -Söz konusu laboratuarlarda araştırmacılara, yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora ve doktora sonrası çalışmalarını yapabilmeleri için teknik ve bilimsel imkânlar sunmak,
  • -Merkezimizin, üniversitemiz dışından gelecek araştırmacılar için de bir cazibe merkezi olması, laboratuarların, bu araştırmacılara da açılması ve bu yolla üniversitemize gelir aktarımını sağlamaya çalışmak,
  • -Geniş kapsamlı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri hazırlamak ve bu projeler ile DPT, TÜBİTAK ve uluslararası araştırma fonlarına başvurularda bulunmak,
  • -Yurtiçinde ve yurtdışında yüksek öğretim, kamu, sanayi ve  bilimsel kuruluşlar ile işbirliği yapma olanaklarını araştırmak,
  • -Düzenli bilimsel toplantılar yapmak.