Zaman Algısı ve İşleyen Bellek İlişkisinin İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İncelenmesi

Araştırma>Zaman Algısı ve İşleyen Bellek İlişkisinin İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İncelenmesi

Zaman insan davranışlarının birçoğunu belirleyen önemli bir kavramdır. Hepimiz zamanın geçişini algılayabildiğimiz halde, diğer algıların aksine zamanı algılamak için belirli bir reseptör yoktur. Zaman algısının nasıl gerçekleştiği sorusu güncelliğini korumaktadır.

Zaman algısının alt tiplerinde işleyen belleğin rol aldığı düşünülmektedir. İşleyen bellek, yüksek beyin fonksiyonlarıyla ilişkili olan bilgiyi geçici olarak depolayan bir sistemdir. Algılanmak istenen sürecin başlangıç noktasının depolanması, süreç tamamlanana kadar depolanan bilginin güncellenmesi ve geçen süreye ilişkin bir cevap oluşturabilmek için bu depolanan bilgilerin kullanılabilir hale getirilmesi yine işleyen bellekle mümkün olabilir. Zaman algısıyla işleyen bellek süreçlerinin bu denli iç içe geçmiş olması, bunların ayrı ayrı incelenip, karşılaştırılmasını zorlaştırmıştır. Şu an için iki bilişsel süreci birlikte inceleyen bir görüntüleme çalışması bulunmamaktadır.

Hipotezleri test etmek için kullanılan, görsel uyaranlar yoluyla uygulanan ve yanıt vermeyi gerektiren paradigma laboratuvarımızda geliştirilmiştir. Yapacağımız çalışmada, katılımcılar paradigmaya yanıt verdiği sırada işlevsel manyetik rezonans görüntüleme (iMRG) yapılacaktır. Bu görüntüleme yöntemiyle zaman algısı ve işleyen bellekle ile ilgili görevlerde özgün aktivasyon gösteren beyin bölgeleri tespit edilebilecektir. Ayrıca katılımcıların kayıtla eş zamanlı verdiği yanıtların doğruluğu ve reaksiyon zamanları ile beyin aktivasyonları arasında korelasyonlar incelenmektedir.

Beyin görüntülerinin kaydı, Bilkent Üniversitesi UMRAM’da bulunan 3 Tesla (Siemens Magnetom Trio) manyetik rezonans cihazı ile yapılacaktır. iMRG analizi Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi (AÜBAUM) beyin görüntüleme analiz laboratuvarında işlem yapma kapasitesi yüksek bilgisayarlar ile yapılmaktadır.

Proje yürütücüsü / Tez Danışmanı: Prof. Dr. Metehan Çicek

Araştırmacılar: Sertaç Ustün, H. Emre Kale