Otistik Özellikler Gösteren Sağlıklı Bireylerde Görsel ve İşitsel Uyaranların Elektroensefalografi Yöntemi ile İncelenmesi ve Aday Tek Nükleotit Polimorfizmleri ile İlişkisinin Belirlenmesi

Bu proje Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim dalı doktora öğrencisi Simge Aykan’ın tez çalışması olarak desteklenmiştir. Araştırmada sağlıklı bireyler otizm spektrum anketine göre yüksek ve düşük otistik özellikli olarak gruplandırılacak, aday gen polimorfizmleri incelenecektir ve işitsel ve görsel uyaranlar ile elde edilen olaya ilişkin potansiyeller değerlendirilecektir.

Proje yürütücüsü / Tez Danışmanı: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu

Destekleyen Kuruluş: AÜ BAP  (13L3330003)

Başlangıç Bitiş-Tarihi: 04.02.2013 – 04.02.2015

Proje Bütçesi: 27.668,00