Araştırma

Genel
Biyobankalama
Altyapı
Araştırma
Ekibimiz
Tamamlanan Projeler:

 
Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hücre Serisi Biyobankası Altyapı Projesi
Yürütücü: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu

Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Ajlan Tükün, Prof. Dr. Meram Can Saka , Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay, Yrd. Doç. Dr. Halil Gürhan Karabulut

Destekleyen Kuruluş: AÜ BAPRO, 10A6055003

Bütçe: 1,5 Milyon TL

Diabetes Mellitusa Yatkınlık ile Psikoza Yatkınlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yürütücü: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu

Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay, Doç. Dr. Meram Can Saka, Prof. Dr. Sevim Güllü, Prof. Dr. Köksal Alptekin, Prof. Dr. Vehbi Alp Üçok

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 1001, 112S475

Bütçe: 165.268 TL

Şizofrenide sinaptik protein düzenlenmesinde endozomal işlev bozukluğunun rolü: SLC9A6 (NHE6) ve SLC9A9 (NHE9) aday genlerinin ekspresyon analizi

Yürütücü: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu

Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay, Uzm. Dr. Sinan Gülöksüz, Prof. Dr. Ajlan Tükün, Prof. Dr. Hatice Ilgın Ruhi, Prof. Dr. Meram Can Saka, Prof. Dr. Köksal Alptekin, Prof. Dr. Alp Üçok

Destekleyen Kuruluş: Bireysel

Bütçe: 7.000 TL

Devam Eden Projeler:

 
Psikoza Yatkınlık ile Telomer Disfonksiyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kardeş Çifti (Sib Pair) Çalışması
 Yürütücü: Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay

Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Meram Can Saka, Prof. Dr. Ajlan Tükün, Uzm. Psk. Öykü Mançe Çalışır

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 1002

Bütçe: 25.089,30 TL