Genel
Araştırma
Seçilmiş Yayınlar
Ekibimiz
Tamamlanan Projeler:

Beynin Sayısal İşlevleriyle İlgili Devre Modellerinin Tasarlanması ve Matematik Öğrenme Güçlüğü (diskalkuli) Hastalık Haritasının Elde Edilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, 2015-2018
Ankara Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Strateji Belgesi Hazırlama Projesi / Sinir Bilimleri Alanı, TÜBİTAK 1000 Projesi, 2016-2017
Taklit MR cihazı, Ankara Üniversitesi BAP Projesi, 2016-2017
Korku Duygusunun Beyinde Zaman Algısı Süreçlerine Etkisi, TÜBİTAK 1002 Projesi, 2015-2016

Zaman algısı ve işleyen bellek ilişkisinin işlevsel manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi, Ankara Üniversitesi BAP destekli, 2013-2014

Major depresif bozukluğu olan hastalarda ve sağlıklı bireylerde zaman algısının beyindeki ödül sistemi ile olan ilişkisinin işlevsel manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi, Ankara Üniversitesi BAP destekli, 2011-2013

Sağlıklı kontrol ve majör depresyonlu hasta populasyonlarında duygusal çelişki çözümlemenin beyindeki fonksiyonel lokalizasyonu ve etken nöroanatomik morfolojik faktörlerin incelenmesi, TÜBİTAK destekli, 2009-2011

Obsesif kompulsif bozukluk için bir model olarak düşünce baskılama: Bir fMRI çalışması, BAD ve Türk Psikiyatri Derneği destekli, 2004-2006