Genel
Araştırma
Ekibimiz

Tamamlanan Projeler:

 • Prefrontal activity during probabilistic reasining measured by fNIRS in subjects with persecutory delusions / Yayına kabul edildi, baskıda (Schizophrenia Research)
 • Alzheimer Hastalarında duygusal çalışma belleğinin yakın kızılötesi spektroskopi ile incelenmesi / Sözel bildiri olarak sunuldu (18.Ulusal Psikoloji Kongresi), yayın için hazırlanıyor
 • Effect of a social defeat experience on prefrontal activity in schizophrenia / Yayına kabul edildi, baskıda (Psychiatry Research-Neuroimaging)

 
Devam Eden Projeler:

 • Psikotik belirtileri olan bipolar bozukluk hastalarında ve birinci derece akrabalarında yürütücü işlevler sırasında oluşan prefrontal korteks aktivitesi ile COMT, BDNF, DAT polimorfizmleri arasındaki ilişki
 • Şizofreni hastalarında hastalarında ve birinci derece akrabalarında yürütücü işlevler sırasında oluşan prefrontal korteks aktivitesi ile COMT, BDNF, DAT polimorfizmleri arasındaki ilişki
 • Erken Dönem Şizofreni Olguları, Sağlıklı Akrabaları ve Sağlıklı Kontrollerde Karşılıklılığın Near Infrared Spektroskopi Yöntemi ile Görüntülenmesi
 • Bipolar bozukluk hastalarında yaratıcılık ve düşünce akıcılığı ile ilişkili prefrontal işlevlerin Near Infrared Spektroskopi ile görüntülenmesi (uzmanlık tezi)
 • Fibromiyaljide ağrılı uyaranın somatosensoriyel korteksteki temsilinin fNIRS ile araştırılması (doktora tezi)
 • MET reseptör tirozin kinaz cc polimorfizmi olan otizm spektrum bozukluklu bireylerde sosyal bilişsel beceriler sırasındaki beyin korteksi hemodinamik yanıtları

 

Hazırlığı süren projeler

 • Sağlıklı bireylerde karar verme süreçlerinde etkili olan kortikal aktivite paternlerinin fNIRS ile değerlendirilmesi (doktora tezi)
 • Şizofrenide yüz affektini tanıma sırasında ortaya çıkan kortikal aktivitenin incelenmesi (uzmanlık tezi)
 • Ekonomide karşılıklılık davranışının fNIRS ile görüntülenmesi