Genel
Biyobankalama
Altyapı
Araştırma
Ekibimiz
Tamamlanan Projeler:

 
Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hücre Serisi Biyobankası Altyapı Projesi
Yürütücü: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu
Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Ajlan Tükün, Prof. Dr. Meram Can Saka , Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay, Yrd. Doç. Dr. Halil Gürhan Karabulut
Destekleyen Kuruluş: AÜ BAPRO, 10A6055003
Bütçe: 1,5 Milyon TL
Diabetes Mellitusa Yatkınlık ile Psikoza Yatkınlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yürütücü: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu
Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay, Doç. Dr. Meram Can Saka, Prof. Dr. Sevim Güllü, Prof. Dr. Köksal Alptekin, Prof. Dr. Vehbi Alp Üçok
Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 1001, 112S475
Bütçe: 165.268 TL
Şizofrenide sinaptik protein düzenlenmesinde endozomal işlev bozukluğunun rolü: SLC9A6 (NHE6) ve SLC9A9 (NHE9) aday genlerinin ekspresyon analizi
Yürütücü: Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu
Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay, Uzm. Dr. Sinan Gülöksüz, Prof. Dr. Ajlan Tükün, Prof. Dr. Hatice Ilgın Ruhi, Prof. Dr. Meram Can Saka, Prof. Dr. Köksal Alptekin, Prof. Dr. Alp Üçok
Destekleyen Kuruluş: Bireysel
Bütçe: 7.000 TL

Devam Eden Projeler:

 
Psikoza Yatkınlık ile Telomer Disfonksiyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kardeş Çifti (Sib Pair) Çalışması
 Yürütücü: Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay
Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Meram Can Saka, Prof. Dr. Ajlan Tükün, Uzm. Psk. Öykü Mançe Çalışır
Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 1002
Bütçe: 25.089,30 TL