Genel
Araştırma
Seçilmiş Yayınlar
Ekibimiz
Laboratuvarda halen sürdürülmekte olan projelere örnekler:

Sıçanlarda oluşturulan deneysel hipotemik cevabın nöropsikofarmakolojik özellikleri.(BİYEP Projesi)
Deneysel olarak oluşturulan epileptik diken aktivitesinin sinyal işleme metotları ve yapay sinir ağları kullanılarak incelenmesi (BAP)
Sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulan nöronal hipereksitabiliteye eşlik eden otonomik ve davranışsal yanıtların biyotelemetrik yöntemle analizi. Destekleyen: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Ofisi.