Genel
Araştırma
Yayınlar
Ekibimiz
Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi

Proje Yürütücüsü:  Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu

Türkçe Sözlü Dilde Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik İnceleme

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İclal Ergenç.

İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ulrike Zeshan, University of Central Lancashire, UK
Projenin Türkiye Yürütücüsü: Prof. Dr. İclal Ergenç, Ankara Üniversitesi

Projeler dışında laboratuvarda yapılan bilimsel araştırmalar