Genel
Biyobankalama
Altyapı
Araştırma
Ekibimiz
Laboratuvar Sorumlusu
• Doç. Dr. Güvem Gümüş Akay
Araştırmacılar
Prof. Dr. Cem Atbaşoğlu
Prof. Dr. Meram Can Saka
Prof. Dr. Ajlan Tükün
Yüksek Lisans Öğrencileri
• Bio. Burcu Çevik