<<Geri
1) İclal, Ergenç ve İpek Pınar, Bekar. (2013). Türkçede Ünsüz İkizleşmesi. Dilbilim Araştırmaları Dergisi. Sesbilim Özel Sayısı 2013/1. Türkçenin Sesbilimine Güncel Bir Bakış (Updates in Turkish Phonology). s.173-191.
2) Senka, İvoşeviç ve İpek Pınar Bekar. (2013). Acoustic Correlates of Focus in Turkish. 16th International Conference of Turkish Linguistics. (haz.). Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın-Şimşek, John Rehbein. Harrosowitz Verlag. Turcologica Series. (basım aşamasında).
3) Sıla, Ay ve İpek Pınar, Bekar. (2013). A Devocinig Analysis of Vowel /ı/ in Turkish. 16th International Conference of Turkish Linguistics. (haz.). Deniz Zeyrek, Çiğdem Sağın-Şimşek, John Rehbein. Harrosowitz Verlag. Turcologica Series. (basım aşamasında).
<<Geri