Proje No: 10B3030001
Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Proje Bütçesi: 199.000
Proje Yürütücüsü:  Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu      
Proje Araştırmacıları ve Asistan: İclal ErgençSıla Ayİpek Pınar BekarSimge Aykan, Başak Alpas, Kağan Gürkan
Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihi: 2010-2013
Projeden Çıkan Bilimsel Yayınlar ve Konuşmalar:

  1. 1.      Sıla Ay, İpek Pınar Bekar, İclal Ergenç. (2011). “Türkçede Gelişimsel Disleksinin Sesbilimsel ve Biçimbilimsel Görünümleri”. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiriler Kitabı. s.481-488. (haz.) Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu. Ankara: ODTÜ Basım İşliği.
  1. 2.      İpek Pınar Bekar. (2011). Linguistic Analysis of Reading and Writing Errors of Turkish Developmental Dyslexia: A Case Study.” Brain Imaging as a Tool to Study Mental Illness: Prof. Dr. Nancy Andreasen. (Bilimsel Araştırma Süpervizyonu: Prof. Dr. Nancy Andreasen ile Tartışıyoruz). Ankara Üniversitesi Beyin Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÜBAUM). 6 Ocak, Ankara.
  1. 3.      Simge Aykan ve İpek Pınar Bekar. (2013). “Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi – EEG ve Dilbilim Laboratuvarı’. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM). 2013 Seminerleri. 
  1. 4.      Simge Aykan, İpek Pınar Bekar, Sıla Ay, Başak Alpas. (2013). “Gelişimsel Dislekside Hemisferler Arası İletim Hızı’. 11. Ulusal Sinirbilim Kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs, 2013. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir. Poster Sunusu. 
  1. 5.      İpek Pınar Bekar, Sıla Ay, İclal Ergenç, Kağan Gürkan. (2013). “Gelişimsel Disleksi Tanısı Konmuş Çocukların Okuma Süreçlerinde Yaptıkları Yineleme Yanlışları Üzerine Bir Gözlem”. 6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı.

<<Geri