Proje No: 263647
Destekleyen Kuruluşlar:  Avrupa Araştırma Konseyi
Projenin Bütçesi:  1.169.936 €
Projenin Özeti: İkidilli (Türk İşaret Dili ve Türkçe; Türk İşaret Dili ve Alman İşaret Dili) veya çokdilli işitme engelli bireylerin dil üretim sürecinde, bu diller arasında aktarımın nasıl gerçekleştiği ve eşzamanlı dil üretiminin (hem konuşma hem işaret dili)  ne gibi özellikler taşıdığı bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu projenin temel amaçlarından biri, işaret dillerinde çokdilliliğin sözlüksel ve dilbilgisel görünümlerini araştırmaktır. İşaret dillerinde bu konunun ayrıntılı olarak araştırılmamış ve alanın temel çerçevesinin yeterince belirlenmemiş olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bu projenin diğer bir amacı da, işaret dillerinde çokdilliliğe ilişkin olarak yapılacak daha ayrıntılı ve geniş kapsamlı sonraki çalışmalar için ilk adımı atmak ve alanın genel çerçevesinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Proje, “işaret dilleri arasında kod değiştirimi” ve “işaret ve konuşma dillerinin eşzamanlı üretimi“ başlıklı iki alt projeden oluşmaktadır.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ulrike Zeshan, University of Central Lancashire, UK
Projenin Türkiye Yürütücüsü: Prof. Dr. İclal Ergenç, Ankara Üniversitesi
Araştırmacılar: Doç. Dr. Selçuk İşsever, Ankara Üniversitesi
Araştırma Asistanları: Bahtiyar Makaroğlu, Ankara Üniversitesi, Hasan Dikyuva
Uzmanlar :Prof.  Dr.  Karen Emmorey, Director of the Laboratory for Language and Cognitive Neuroscience at San Diego State University (SDSU), United States, Dr. Susanne Michaelis, Max Planck Institute (MPI) for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany.
<<Geri