Genel
Araştırma
Ekibimiz
Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG verilerinin ilişkilendirilmesi

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu

Otistik Özellikler Gösteren Sağlıklı Bireylerde Görsel ve İşitsel Uyaranların Elektroensefalografi Yöntemi ile İncelenmesi ve Aday Tek Nükleotit Polimorfizmleri ile İlişkisinin Belirlenmesi

Proje yürütücüsü / Tez Danışmanı: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu

Türkçe Sözlü Dildeki Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki İşlemlenişi ve Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik İnceleme

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. İclal Ergenç

Otizm Spektrum Anketi İle Gruplandırılan Sağlıklı Bireylerde Kantitatif Elektroensefalografi Çalışması

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu

İyi ve Kötü Okuyan Erişkinlerde Hemisferler Arası İletimin Elektroensefalografi ile Değerlendirilmesi

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Belirtileri Gösteren ve Göstermeyen Sağlıklı Erişkinlerde Dinlenim Durumu, Dikkat ve Tepki Ketleme Süreçlerinin EEG ile İncelenmesi

Araştırma yürütücüsü: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu

Otistik Özellik Gösteren Sağlıklı Bireylerde Mizah Algısının ve EEG Konnektivitesinin İncelenmesi

Araştırma yürütücüsü: Prof. Dr. Erhan Nalçacı