Genel
Araştırma
Ekibimiz
Laboratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu

Laboratuvarımızda beyin elektriksel aktivitesinin kaydedildiği BrainVision Recorder 32 kanallı EEG  sistemi, elektromanyetik alandan ve sesten izole oda ile saç temizliği, kep yıkanması gibi çekim sonrası işlemler için gerekli alt yapı bulunmaktadır. Kayıt analizlerinde ağırlıklı olarak BrainVision Analyzer yazılımı kullanılmaktadır.

Laboratuvar Ankara Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri ve TÜBİTAK projelerinden alınan destekler ile kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalı doktora programında Araştırma Laboratuvarı dersleri yürütülmekte, yaz aylarında ise farklı üniversitelerden ve Ankara Üniversitesinden lisansüstü öğrencilere staj programı açılmaktadır. Bağımsız araştırmaların yanı sıra Disiplinlerarası Sinir Bilimleri doktora programı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanlık eğitimi kapsamında tez çalışmaları yürütülmektedir. Laboratuvar, üniversitemiz araştırmacılarına ve diğer üniversitelerden gelen araştırma taleplerine açıktır, A.Ü.BAUM yönetim kurulunun izni ve laboratuvar kuralları dahilinde farklı alanlardan araştırmalar tamamlanmış ve/veya yürütülmektedir.