Genel
Araştırma
Ekibimiz

fNIRS, MR koşullarında ölçümü güç olabilecek karmaşık bilişsel işlevlerle ilişkili korteks aktivitesini görüntüleme avantajı ile çok ümit vaat eden bir görüntüleme yöntemidir.

Laboratuvarda 24 kanallı Türkiye’nin en donanımlı fNIRS cihazı şu anda bilimsel araştırmalarda  kullanılmaktadır.