Projede dislektik bireylerde görülen bozuklukların magnoselüler hipotezle uyumlu genel bilgi işleme hızı bozukluğunun olup olmadığı hemisferler arası iletim hızı farklılıkları ile değerlendirilmektedir. Projede bireylerin dilsel işlev bozuklukları dilbilimsel açıdan incelenmekte, motor hızları, el-ayak tercihleri belirlenmektedir. Dislektiklerden ve sağlıklı bireylerden okuma görevi ve dilsel olmayan basit görsel uyaran sırasında EEG kaydı alınarak, okuma sırasında kaydedilen olaya ilişkin potansiyeller ve basit görsel uyaran ile kaydedilen görsel uyarılmış potansiyeller değerlendirilmek, görsel uyarılmış potansiyellerden  hemisferler arası iletim hızı belirlenmektedir.
Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu
Destekleyen Kuruluş: AÜ BAP (10B3030001)
Başlangıç Bitiş-Tarihi: 01.05.2010 – 01.11.2013
Proje Bütçesi: 210.000,00