Genel
Araştırma
Ekibimiz
Laboratuvar Sorumlusu
Prof.Dr. Halise Devrimci Özgüven
Araştırmacılar
Doç. Dr. Bora Baskak (Sorumlu Yrd.)
Birlikte Çalışılan Araştırmacılar
•Özgür Öner
•Banu Cangöz
•Sinan Süzen
•Didem Gökçay
•Zeynel Baran
•Umut Altunöz
•Bilge Bilgin
•Umut Öneş
•Ebru Ateş
•Işıl Karaboğa
•Yasemin Hoşgören Alıcı