Genel
Araştırma
Seçilmiş Yayınlar
Ekibimiz
Laboratuvar Sorumlusu: Prof.Dr. Metehan Çiçek
Disiplinlerarası ekibimizle bilişsel sinirbilimin en çok soru işareti bulunduran alanlarında iMRG (işlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme) yöntemi ile cevaplar aramaktayız. Ekibimiz sinirbilimin en zorlu alanlarından olan Sayı ve Zaman algısı konularına odaklanmıştır. Bu algıların altında yatan nöral mekanizmaları anlamak için standart aktivasyon haritalarının yanı sıra bağlantısallık yöntemlerini kullanmaktayız. Bu yöntemler arasında DTG (Difüzyon Tensör Görüntüleme), dinlenim durumu işlevsel bağlantısallık ve DNM (Dinamik Nedensel Modelleme) laboratuvarımızda uygulanan yöntemlerdir. Ayrıca işbirliği içerisinde olduğumuz mühendis ekiplerle bilinen bağlantısallık yöntemlerinin geliştirilmesi için de çalışmalarda bulunmaktayız.