Bu proje Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim dalı doktora öğrencisi Simge Aykan’ın tez çalışması olarak desteklenmiştir. Araştırmada sağlıklı bireyler otizm spektrum anketine göre yüksek ve düşük otistik özellikli olarak gruplandırılacak, aday gen polimorfizmleri incelenecektir ve işitsel ve görsel uyaranlar ile elde edilen olaya ilişkin potansiyeller değerlendirilecektir.
Proje yürütücüsü / Tez Danışmanı: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu
Destekleyen Kuruluş: AÜ BAP  (13L3330003)
Başlangıç Bitiş-Tarihi: 04.02.2013 – 04.02.2015
Proje Bütçesi: 27.668,00