Otizm Spektrumu Anketine göre otistik özellikler gösteren ve göstermeyen olarak gruplandırılan sağlıklı bireylerde elektroensefalografi (EEG) yöntemi ile dinlenim ve duyusal uyaranlar esnasında fonksiyonel konnektivite incelenecektir. Ayrıca işitsel hassasiyeti belirlemek için Rahatsız Edici Ses Yüksekliği Seviyesi  uygulanacaktır. Çalışmada otistik özellikler gösteren ve göstermeyen sağlıklı bireyler arasındaki konnektivite farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje ile iki doktora öğrencisinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Canan Kalaycıoğlu
Destekleyen Kuruluş: TUBITAK başvurusu yapılmıştır
Başlangıç Bitiş-Tarihi: 01.09.2013 – 01.09.2016
Proje Bütçesi: 157.433,165