Araştırmada sözlü dilin anlamlandırılması sürecinde, anadili Türkçe olan erişkin bireylerde ezginin beyindeki işlemlenişi sürecinde hangi ‘olaya ilişkin beyin potansiyelleri’nin ortaya çıktığı ve beyin yarıkürelerinin hangi rolleri üstlendikleri belirlenecektir. Araştırmanın uygulama aşamasının katılımcılardan Türkçede ezgisel ve sentaktik açıdan doğru olan tümceleri sözlü olarak üretmeleri istenecek, işitsel teknik kullanılarak katılımcılardan EEG verileri alınacaktır. Son olarak ise görsel teknik kullanılarak katılımcıların sessiz okuma sırasındaki göz hareketleri kayıtları alınacaktır.
Proje yürütücüsü: Prof. Dr. İclal Ergenç
Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK (112K394)
Başlangıç Bitiş-Tarihi: 01.03.2013 – 01.03.2016
Proje Bütçesi: 127.790,14